Weergave

Op deze website staat actuele informatie over de luchtkwaliteit in Limburg.

Deze informatie over de luchtkwaliteit is afkomstig van de RUD Zuid-Limburg die een
aantal luchtmeetstations in opdracht van de Provincie Limburg of gemeenten beheert.

U kunt zich hier ook aanmelden voor een Limburgs Smog-Alert.


Laatste update: 19-05-2024 16:00

Selecteer een meetstation:

Waar wilt U meer over weten:
SO2 (zwaveldioxide)
NO (stikstofmonoxide)
NO2 (stikstofdioxide)
O3 (Ozon)
PM 10 (Fijn stof)
PM 2.5 (Fijn stof)
Zwarte rook

Goed

Matig

Onvoldoende

Slecht

Zeer slecht

Geen actuele data

uitleg legenda

Legenda