Weergave

Op deze website staat actuele informatie over de luchtkwaliteit in Limburg.

Deze informatie over de luchtkwaliteit is afkomstig van de RUD Zuid-Limburg die een
aantal luchtmeetstations in opdracht van de Provincie Limburg of gemeenten beheert.

U kunt zich hier ook aanmelden voor een Limburgs Smog-Alert.


Laatste update: 25-06-2024 20:00

Selecteer een meetstation:

Waar wilt U meer over weten:
SO2 (zwaveldioxide)
NO (stikstofmonoxide)
NO2 (stikstofdioxide)
O3 (Ozon)
PM 10 (Fijn stof)
PM 2.5 (Fijn stof)
Roet
UFP (Ultra Fine Partices)

Goed

Matig

Onvoldoende

Slecht

Zeer slecht

Geen actuele data

uitleg legenda

Legenda