Actuele fijnstof berekening voor de Euregio

Model voor de fijnstof concentraties in de Euregio
In een euregionale samenwerking met RWTH, Irceline, Provincie Limburg en Issep is een fijnstofmodel gemaakt dat de actuele fijnstof data gebruikt van de relevante stations van de luchtmeetnetten in Belgie, Duitsland en Nederland.
Hiermee wordt voor de hele Euregio meer informatie over de lokale fijnstof belasting gegeven, wat met name tijdens smogperioden van belang kan zijn.
website;
http://pmlab.irceline.be/index_nl.html