Luchtmeetnet Maastricht; diffusiebuisjes stikstofdioxide

Luchtmeetnet MaastrichtEind juni 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders van Maastricht ingestemd met de collegenota 'meten luchtkwaliteit Maastricht'. Met deze nota is besloten, in aanvulling op het landelijke meetnet en het provinciale meetstation aan de Nassaulaan, de luchtkwaliteit uitgebreider te gaan meten. Als gevolg van dit besluit is in april 2013 het nieuwe meetstation bij de Hoge Fronten in gebruik genomen en zijn tegelijkertijd op 30 locaties in de stad diffusiebuisjes opgehangen. De metingen met diffusiebuisjes is een vervolg op een diffusiebuisjes meetproject dat in 2008/2009 in Maastricht heeft plaatsgevonden.


Met deze diffusiebuisjes meet de gemeente de hoeveelheid stikstofdioxide dat door het verkeer en andere bronnen uitgestoten wordt. De meetgegevens worden elke 4 weken verzameld, waarbij de buisjes worden vervangen. Zo wordt steeds de gemiddelde concentratie van een periode van 4 weken gemeten. Deze metingen worden in opdracht van de gemeente Maastricht door de provincie Limburg uitgevoerd.

Het gestarte meettraject met diffusiebuisjes zal een periode van vijf jaar in beslag gaan nemen Deze metingen dienen er vooral voor om de resultaten uit 2008 te vergelijken met de huidige situatie om zodoende vast te stellen of er sprake is van een dalende, gelijkblijvend of stijgende trend van de concentraties NO2 in de lucht. De meetresultaten met diffusiebuisjes zijn, gezien de nauwkeurigheid, (nog) niet geschikt om normen mee te toetsen. Uitgebreide ervaring van met name de GGD Amsterdam laat zien dat de resultaten van de metingen met diffusiebuisje als indicatieve metingen wel prima te gebruiken zijn. Met diffusiebuisjes zijn vooral effect- of verschilmetingen goed mogelijk.


Zoals aangegeven in de disclaimer hebben de op de website Luchtmeetnet Maastricht gepresenteerde meetgegevens een voorlopig karakter. Hiermee wordt bedoeld dat de metingen nog een kwaliteitscontrole en een ijking moeten ondergaan door de Provincie Limburg. Alle meetresultaten zijn pas definitief na publicatie van de jaarrapportage.

website;
http://www.luchtmeetnet-maastricht.nl/maastricht/