SMOG

Wat is Smog?
In Nederland verstaan we onder Smog: een periode met verhoogde luchtverontreiniging veroorzaakt door hogere concentraties van fijnstof (PM10) en ozon (O3). Er zijn ook andere SMOG-varianten maar die komen in Nederland niet voor.

Ernstige Smog
Er wordt in Nederland alleen een ernstige smogwaarschuwing afgegeven bij fijnstofconcentraties van meer dan 200 microgram fijnstof per m3. In zijn algemeenheid geldt: hoe hoger de concentratie fijnstof (en hoe langer de blootstelling daaraan), hoe ernstiger de gezondheidseffecten.

De Provincie Limburg heeft, afwijkend van de landelijke beleidslijn, gekozen om bij Smog door fijnstof (PM10) de bevolking eerder te informeren, namelijk ook in situaties van matige smog (meer dan 70 microgram per m3). Daarmee hanteert de Provincie Limburg grotendeels dezelfde richtlijnen als België. Bij smog door Ozon (O3) is er geen eigen beleidslijn. Volgens het smogdraaiboek is er voor de Provincie geen speciale taak bij smog veroorzaakt door ozon.


Gezondheidsklachten
Bij luchtverontreiniging kunnen de klachten bij mensen met chronische aandoeningen aan de luchtwegen al vanaf matige smog verergeren. Het is verstandig in geval van twijfel uw arts te raadplegen.

Meer informatie
De Provincie werkt mee aan een dynamisch model voor de berekening van fijnstofconcentraties in de Euregio. Hierbij wordt gebruik gemaakt van input van de verschillende nationale luchtmeetnetten. Dit model staat op http://pmlab.irceline.be/index_nl.html.

Meer informatie omtrent de Nederlandse smogsituatie, zowel de actuele situatie als de verwachting voor morgen, kunt u ook vinden op NOS teletekst pagina 711 (en 712) en op de site van het RIVM (www.lml.rivm.nl )

Meer informatie over de Belgische Smogsituatie, zowel de actuele situatie als de verwachting voor morgen, kunt u vinden op www.irceline.be.
De grafiek van de gisteren in Limburg gemeten ozon concentraties en de voor Limburg verwachtte ozon concentraties voor vandaag tot en met overmorgen. In de onderstaande grafiek wordt de hoogst gemeten/verwachte concentratie in Limburg getoond.
Kies een datum:

De grafiek van de gisteren in Limburg gemeten fijnstof (PM10) concentraties en de voor Limburg verwachtte PM10 concentraties voor vandaag tot en met overmorgen. In de onderstaande grafiek wordt de hoogst gemeten/verwachte concentratie in Limburg getoond.