Toelichting

Als uitbreiding op de door EU regelgeving minimaal verplichte aantallen omgevingsluchtmeetstations van het RIVM kiest de Provincie Limburg er voor om waar nodig de vinger aan de pols te houden. Daarom heeft de Provincie op een aantal voor Limburg specifieke locaties een meetstation luchtkwaliteit ingericht.
Dit meetnet is midden jaren ‘80 gestart rondom het voormalige DSM.

Vanuit de handhavingssamenwerking met gemeenten worden luchtkwaliteitmetingen steeds vaker met of voor gemeenten uitgevoerd. Denk daarbij aan alle activiteiten of initiatieven die gevolgen kunnen hebben voor de locale luchtkwaliteit en onrust onder de bevolking veroorzaken.

Smog
De Provincie Limburg waarschuwt via een persbericht al bij matige smog (fijnstof), in afwijking van het landelijke beleid.
In het smog-deel van deze website is een aanvullende mogelijkheid om via de mail een persoonlijk abbonement op de smogwaarschuwing te krijgen

Ontwikkelingen
De laatste jaren leiden vooral vragen van burgers, meestal via de (locale) politiek, tot onderzoek naar plaatselijke belasting van de luchtkwaliteit.
Het recht op schone lucht wordt als zodanig ervaren en er is een basis-bezorgdheid over de lokale luchtkwaliteit. Door vragen uit de bevolking is in 2004 één van de DSM meetpunten opgeheven en de meetcabine hiervan verplaatst naar de energiecentrale Nuonpower in Buggenum in verband met de vergunde bijstook van biomassa. Dit meetpunt is in 2013 nav sluiting centrale weer opgeheven.
Op verzoek van de gemeente Roermond is de invloed van verkeer en de ondertunneling op de luchtkwaliteit in Roermond gevolgd van 2008 tot 2010.
In 2008 is een meetstation binnen Maastricht verplaatst naar een locatie langs de A2-stadstraverse zodat voor, tijdens en na de ondertunneling van de A2 de luchtkwaliteit kan worden gemeten.
Eind 2011 is een luchtkwaliteitsstation in Noord-Limburg ingericht in verband met het volgen van de fijnstof belasting door aanstaande ruimtelijke ontwikkelingen in de regio en de ongerustheid die daarover bestaat.
In 2013 zijn voor de gemeente Maastricht drie luchtmeetstations gerealiseerd waar PM2,5 en zwarte rook vijf jaar lang worden gemonitord, naast ca. 25 meetpunten NO2 door middel van diffusiebuisjes.

Meetwagens
Voor het onderzoek naar de luchtkwaliteit zijn twee meetwagens ingericht, één voor controlemetingen bij bedrijven in het kader van toezicht en handhaving, en één voor onderzoek naar de omgevingslucht (metingen op leefniveau). Met deze voorzieningen kan onderzoek plaatsvinden op locatie.

Interreg project
De afgelopen jaren heeft de Provincie als hoofdpartner deelgenomen aan een euregionaal project “PM lab". Samen met ISSeP te Luik (B), Centrum voor Milieukunde (onderzoeksgroep Toegepaste en Analytische Chemie van de Universiteit van Hasselt (B) en het Geografisches Institut van de RWTH te Aken. Het hoofddoel van het euregionale project was oorspronkelijk om de beschikbare PM data (particulate matter, fijn stof in lucht) in de euregio te “synchroniseren", omdat elk land zijn eigen methoden heeft om data te verzamelen, interpeteren en gebruiken. Daarnaast is de euregionale PM data gebruikt voor de doorontwikkeling van een model voor PM10 in de euregio ( http://pmlab.irceline.be/index_nl.html ), van stofgebonden Nikkel en Cadmium in lucht rondom metaalverwerkende industrie is de speciatie bepaald en Platinum is in lucht in Maastricht onderzocht.

Zo heeft de Provincie Limburg de afgelopen jaren bijgedragen aan de behoefte aan kennis met betrekking tot de luchtkwaliteit in Limburg. .