Toelichting

Als uitbreiding op de door EU regelgeving minimaal verplichte aantallen omgevingsluchtmeetstations van het RIVM kiest de Provincie Limburg er voor om waar nodig de vinger aan de pols te houden. Daarom heeft de Provincie op een aantal voor Limburg specifieke locaties een meetstation luchtkwaliteit ingericht. Dit meetnet is midden jaren ‘80 gestart rondom het voormalige DSM. In 2018 is de uitvoering van de werkzaamheden aan dit meetnet door de Provincie overgedragen aan de Regionale Uitvoerings Dienst Zuid- Limburg (RUD-ZL)


Luchtkwaliteit metingen worden steeds vaker met of voor gemeenten uitgevoerd. Denk daarbij aan alle activiteiten of initiatieven die gevolgen kunnen hebben voor de lokale luchtkwaliteit en onrust onder de bevolking veroorzaken.

Smog
In het smog-deel van deze website is een mogelijkheid om via de mail een persoonlijk abonnement op de smogwaarschuwing te krijgen.
De RUD-ZL waarschuwt, in opdracht van de Provincie Limburg, via een persbericht al bij matige smog (fijnstof), in afwijking van het landelijke beleid.


Ontwikkelingen
De laatste jaren leiden vooral vragen van burgers, meestal via de (locale) politiek, tot onderzoek naar plaatselijke belasting van de luchtkwaliteit.
Het recht op schone lucht wordt als zodanig ervaren en er is een basis-bezorgdheid over de lokale luchtkwaliteit.
In 2004 is door vragen uit de bevolking één van de DSM meetpunten opgeheven en de meetcabine hiervan verplaatst naar de energiecentrale Nuonpower in Buggenum in verband met de vergunde bijstook van biomassa. Dit meetpunt is in 2013 n.a.v. de sluiting van de centrale weer opgeheven.
In 2008 tot 2010 is op verzoek van de gemeente Roermond de invloed van verkeer en de ondertunneling op de luchtkwaliteit in Roermond gevolgd.
In 2008 is een meetstation binnen Maastricht verplaatst naar een locatie langs de A2-stadstraverse (Nassaulaan) zodat voor, tijdens en na de ondertunneling van de A2 de luchtkwaliteit kan worden gemeten.
Eind 2011 is een luchtkwaliteitsstation in Noord-Limburg ingericht in verband met het volgen van de fijnstof belasting vanwege ruimtelijke ontwikkelingen in de regio en de ongerustheid die daarover bestaat.
In 2013 is in opdracht van de gemeente Maastricht een luchtmeetstation gerealiseerd bij de Hoge Fronten (stadsachtergrond).  Met dit meetstation wordt PM2,5 en zwarte rook gemonitord.
In 2015 is in opdracht van de gemeente Maastricht een luchtmeetstation gerealiseerd bij de noordelijke tunnelmond (Kasteel Hillenraadweg) van de Willem Alexandertunnel. Met dit meetstation wordt PM2,5 en zwarte rook gemonitord.
In 2020 is in opdracht van de Provincie en in samenwerking met de gemeente Maastricht een luchtmeetstation gerealiseerd bij de zuidelijke tunnelmond (Philipsweg) van de Willem Alexandertunnel met dit meetstation wordt PM10, PM2,5, zwarte rook, NOx en Ozon gemonitord.
 
Buisjes
Naast metingen die worden uitgevoerd in luchtmeetstations worden door de RUD-ZL, in opdracht van diverse gemeentes luchtkwaliteitsmetingen door middel van NO2 diffusiebuisjes uitgevoerd, zie daarvoor de afzonderlijke websites.
 
Meetwagen
Ook kan met behulp van een meetwagen de luchtkwaliteit en met name de VOC concentraties in de omgevingslucht, gemonitord worden.