Uitleg legenda

Alle op deze website getoonde luchtkwaliteitmeetwaarden zijn zonder bewerking en controle automatisch gepubliceerd. Deze zogenaamde ‘ongevalideerde‘ meetdata kunnen nog worden bijgesteld. De data zijn dus indicatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Meetgegevens zijn pas definitief na validatie en publicatie van de jaarrapportage.


De ongevalideerde meetwaarden worden elk uur geregistreerd en op internet getoond. De luchtkwaliteit in Nederland is nooit zo slecht dat er sprake is van acute dreiging. Mocht dat toch het geval zijn wordt het publiek geïnformeerd. In de wet zijn voor verschillende stoffen grenzen opgenomen waarbij dat moet gebeuren. Ook al is er geen acute dreiging, dan nog kan de luchtvervuiling structureel te hoog zijn. Om dat te beoordelen wordt er naar de jaargemiddelde meetwaarde gekeken. De jaargemiddelde waarde is het belangrijkst voor de beoordeling van de luchtkwaliteit.


In de grafieken kunnen 4 kleuren voorkomen, namelijk: 

Erg slecht

Uurgemiddelde meetwaarden in de klasse " zeer slecht" komen normaal gesproken niet voor. Bij hoge uitzondering zoals grote incidenten of aanhoudende uitzonderlijke weersomstandigheden kan er af en toe een zeer slecht uur zijn.
 

Slecht

Een uurgemiddelde meetwaarde kan af en toe "slecht" zijn zonder dat dat zorgelijk is als de meetwaarden weer snel dalen. Slechte concentraties die uren achtereen aanhouden duiden op sterke luchtverontreiniging. Dit kan bij incidenten of extreem weer gebeuren.
 

Matig

De uurgemiddelde meetwaarden zullen vaak "matig" zijn. Op de meetpunten in Limburg komt dit veel voor: de meetpunten staan niet op de schoonste plaatsen. Als de meetwaarden permanent "matig" zijn zullen de normen voor het jaargemiddelde worden overschreden. De luchtkwaliteit op een "matig" uur is dan weliswaar niet zorgelijk op de korte termijn maar op de lange termijn zal er sprake zijn van een te hoge luchtvervuiling.
 

Goed

De meetwaarde op dit uur is beter dan verwacht. Als de concentraties voornamelijk in het gebied "goed" schommelen zal ook aan de normen voor de jaargemiddelde meetwaarden voldaan kunnen worden.